Tag Archives: Yahoo!広告

Yahoo! スポンサードサーチの大幅な機能改善 ?拡大テキスト広告やデバイス別入札価格調整率設定機能など

Yahoo! スポンサードサーチの大幅な機能改善 ?拡大テキスト広告やデバイス別入札価格調整率設定機能など

2016年10月12日、Yahoo! JAPANはYahoo!プロモーション広告「スポンサードサーチ」(以下、

Top